Refund policy

Bedenktijd

Voor alle producten gekocht op de webwinkel van Zonnewende beschikt de eindgebruiker over een bedenktijd van 14 dagen. Deze periode gaat in op het ogenblik van de levering op het adres dat is opgegeven door de eindgebruiker, of een door hem aangewezen derde. Dit recht van verzaking is niet van toepassing op producten die door Zonnewende tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper. Dit recht van verzaking is eveneens niet van toepassing voor zakelijke klanten/eindgebruikers.Tijdens de bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Zonnewende behoudt zich het recht om de waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, niet terug te betalen.Indien de koper gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient dit binnen voormelde 14 kalenderdagen te worden gedaan, te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het product. De consument kan zijn verzakingsrecht uitoefenen door gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping zoals u hier kan terugvinden of door middel van een ander ondubbelzinnige verklaring waarin de koper verklaart de overeenkomst te herroepen, te richten naar het fysiek of elektronisch adres onderaan dit artikel vermeld. De herroeping wordt als tijdig beschouwd indien de kennisgeving van het verzakingsrecht wordt verstuurd voor de termijn van 14 dagen is verstreken. Aan het uitoefen van het verzakingsrecht hangen geen kosten vast en er hoeft geen reden voor te worden opgegeven.De goederen dienen op kosten van de koper onbeschadigd, in originele staat en in originele verpakking uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na levering te worden geretourneerd. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals het bankrekeningnummer waarop het aankoopbedrag kan teruggestort worden. De reeds door Zonnewende ontvangen betalingen (of voorschotten) zullen binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen of het moment waarop de consument aantoont dat hij de goederen heeft teruggezonden integraal terugbetaald worden. Indien de consument voor een andere wijze van levering dan de door de onderneming aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen, worden de bijkomende kosten die hieruit voortvloeien niet terugbetaald.De uitoefening van het verzakingsrecht kan opgestuurd worden naar het fysiek adres van Zonnewende: Zoning industriel Tournai-Ouest I, Rue des Bardanes 6, 7522 Marquain (Doornik) BELGIË of op het elektronisch adres: info@zonne-wende.be.De goederen kunnen worden geretourneerd op het zonet vermeld fysiek adres. Zonnewnede is als volgt bereikbaar : vanaf maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur (niet tussen 12u en 13u). De kosten van het terugsturen vallen ten laste van de consument, tenzij het gaat om goederen die door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden. In dat geval kan Zonnewende voor de terugzending zorgen met haar vervoerder aan de prijs van 75 EUR per verzending.

Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op producten die op maat gemaakt zijn of op maat samengesteld werden door de klant.